Agencja pracy

Doradztwo w karierze

Doradztwo w karierze polega na znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia dla osób posiadających min. 1 rok doświadczenia zawodowego.
Poszukiwanie lepszej, bardziej satysfakcjonującej Pracy dla kandydata odbywają się wielotorowo:

 • Poszukiwanie ofert pracy w Internecie oraz bezpośrednio w firmach z danej branży

 • Przygotowanie kandydata do rozmowy rekrutacyjnej

 • Zbudowanie profesjonalnego wizerunku pracownika w Internecie

 • Udział w szkoleniach doskonalących kompetencje miękkie

 • Konsultacje z zakresu wyboru odpowiedniej  ścieżki kariery w nawiązaniu do potencjału obecnego rynku pracy.

Czas trwania usług w zależności od zakresu trwa od 2 do 3 miesięcy.
Usługę     Doradztwo w karierze kierujemy wyłącznie do osób posiadających m.in. 1 rok doświadczenia zawodowego. Mogą to być osoby pracujące lub obecnie niezatrudnione, poszukujące pracy. Do korzystania z naszej oferty zapraszamy szczególnie osoby z doświadczeniem managerskim oraz specjalistycznym, niezadowolone z obecnego miejsca pracy, lub poszukujące nowych dróg rozwoju.
Zawartość pakietu  Doradztwo w karierze:

 • Rozmowa z profesjonalnym Konsultantem dotycząca analizy dotychczasowego doświadczenia, obszaru do jakiego Kandydat dąży w znalezieniu pracy, umiejętności jakie posiada, kwalifikacji, wcześniejszych prób poszukiwania pracy, trudności na rozmowach kwalifikacyjnych oraz konsultacje dotyczące działań prowadzonych przez firmę MGsolutions.

 • Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych:

 • Zapewnienie profesjonalnego zdjęcia do CV

 • Odpowiednie opracowanie graficzne CV

 • Zadbanie o prawidłowy układ CV

 • Tłumaczenie CV na język angielski/inny

 • Każdorazowa pomoc w pisaniu listu motywacyjnego.

 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej – Kandydat zostanie profesjonalnie przygotowany do rozmowy rekrutacyjnej, poprzez wyćwiczenie odpowiedniego sposobu prezentacji własnej osoby oraz umiejętności odpowiadania na pytania potencjalnego pracodawcy.  Każdorazowe spotkanie przed rozmową rekrutacyjną, poprzedzające spotkanie w firmie MGsolutions będzie trwać ok. 40 minut. Pomoc w przygotowaniu osobistej strategii negocjacji warunków płacowych oraz warunków zatrudnienia.

 • Udział w szkoleniach doskonalących, organizowanych przez MGsolutions dot. kompetencji miękkich.

 • Zbudowanie wizerunku kandydata w internecie – stworzenie profili na portalach pracy Goldenline, LinkedIn, Profeo, Infopraca.

 • Przedstawienie ofert pracy kandydatowi pod kątem jego rozwoju

 • Zapewnienie opieki osobistego doradcy personalnego w okresie świadczenia usługi.