Agencja pracy

Outsourcing procesów i usług

Outsourcing procesu to przejęcie realizacji całego lub określonej części procesu biznesowego w celu podniesienia efektywności. Dzięki czemu Klient koncentruje się na kluczowym profilu działalności, przekazując MGsolutions do realizacji poszczególne procesy.
Najważniejsze zalety outsourcingu procesu to:
  • Szeroko rozumiana optymalizacja kosztów  związanych z zatrudnieniem
  • Dopasowanie zasobów do rzeczywistych potrzeb Klienta
  • Oszczędność czasu
  • Doświadczenie konsultantów zewnętrznych, poparte wieloma wcześniejszymi projektami co pozwala na wprowadzenie kluczowych rozwiązań, często innowacyjnych dla przedsięwzięcia  oraz szybsze wdrożenie zmian biznesowych
  • Większa przejrzystość procesów i obiektywizacja podejmowanych decyzji
  • Zwiększenie zdolności pracowników do szybkiego dostosowywania się do zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznego firmy.
  • Usprawnienie wspólnego, strategicznego myślenia o firmie, dostrzeganie roli wspólnego rozwiązywania problemów, zwiększenie otwartości na zmiany.
  • Zwiększenie poziomu lojalności pracowników.
  • Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania firmy Klienta dzięki podniesieniu motywacji pracowników. Paradoksalnie, pracownicy wewnętrzni firmy chętnie angażują się we współpracę z konsultantami zewnętrznymi. Czasami podstawą takiego zaangażowania jest chęć rozwoju, czasami chęć spacyfikowania „wroga”.